سیستم های سیار

سيستم تصفيه آب و ضدعفوني سيار و ثابت

قابليت دستگاه

اين دستگاه جهت تصفيه آب هاي سطحي و لب شور با خروجي آب شرب مطابق استاندار WHO مي باشد.

مشخصات دستگاه

 1. ژنراتور(تامين برق متناسب با توان مصرف)
 2. دستگاه تصفيه آب و ضدعفوني از 1000 تا 2000 در شبانه روز
 3. ريموك متناسب وزن جهت قرار گرفتن كليه تجهيزات روي آن
 4. چادر فريم براي محافظت از تجهيزات
 5. قابليت جابه جايي توسط خودروهاي سبك و سنگين

موارد استفاده دستگاه

 1. نيروهاي نظامي و انتظامي
 2. مواقع ضروري و بحراني

سيستم تصفيه آب و بسته بندي سيار و ثابت

قابليت دستگاه

اين دستگاه جهت تصفيه آب هاي سطحي و لب شور با خروجي آب شرب مطابق استاندارWHO بوده كه پس از تصفيه آب با قابليت بسته بندي بصورت كيسه و بطری و لیوانی در ظرفيت هاي بزرگتري را دارا مي باشد.

مشخصات دستگاه

 1. ژنراتور(تامين برق متناسب با توان مصرف)
 2. دستگاه تصفيه آب و ضدعفوني از 2000 تا 30000 ليتر در شبانه روز
 3. مخزن ذخيره آب استيل
 4. دستگاه بسته بندي
 5. ريموك متناسب با وزن تجهيزات جهت قرار گرفتن كليه تجهيزات روي آن
 6. اتاق فلزي جهت حفاظت از تجهيزات از عوامل طبعي و غير طبيعي
 7. قابليت جابه جايي توسط خودروهاي سبك و سنگين

موارد استفاده دستگاه

 1. نيروهاي نظامي و انتظامي
 2. مواقع ضروري و بحراني

يخساز سيار

قابليت دستگاه

اين دستگاه توانايي توليد يخ حبه اي در ابعاد 3.5*2 سانتي متر و حداكثر 500 كيلوگرم در شبانه روز را دارد.

مشخصات دستگاه

 1. ژنراتور(تامين برق متناسب با توان مصرف)
 2. مخزن ذخيره آب استيل
 3. دستگاه يخساز
 4. ريموك متناسب به ظرفيت با وزن تجهيزات جهت قرار گرفتن تجهيزات روي آن
 5. اتاق كاملا عايق بندي شده با كف استيل جهت حفاظت از تجهيزات
 6. قابليت جا به جايي توسط خودرو هاي سبك وسنگين

موارد استفاده دستگاه

 1. نيروهاي نظامي و انتظامي
 2. مواقع ضروري و بحران
 3. رستوران هاي بين راهي

آشپزخانه صحرايي

قابليت دستگاه

اين دستگاه توانايي طبخ غذا به ظرفيت 100 تا 150 نفر را در شرايط صحرايي با مصرف سه نوع سوخت در مواقع لزوم دارا باشد

مشخصات دستگاه

 1. ظرف چلوپز تمام استيل
 2. ظرف خرش پز تمام استيل
 3. سرخ كن استيل به همراه فر گرمكن
 4. كابينت طراحي شده جهت تجهيز لوازم سرو غذا
 5. ريموك متناسب به ظرفيت با وزن تجهيزات جهت قرار گرفتن تجهيزات روي آن
 6. سيستم سوخت سه گانه (گاز مايع،گازوئيل،نفت) به همراه مخازن ذخيره سوخت
 7. چادر و فريم براي محافظت از تجهيزات
 8. قابليت جا به جايي توسط خودرو هاي سبك و سنگين

موارد استفاده دستگاه

 1. نيروهاي نظامي و انتظامي
 2. مواقع ضروري و بحران

نانوايي صحرايي

قابليت دستگاه

اين دستگاه توانايي پخت نان با حرارت غيرمستقيم به ظرفيت 300 تا 900 كيلو گرم در شبانه روز را با كوره هاي دوار داشته و مزيت آن عدم ضايعات نان به صورت سوخته مي باشد.

مشخصات دستگاه

 1. ژنراتور(تامين برق متناسب با توان مصرف)
 2. مخازن آب ذخيره
 3. تجهيزات كامل نانوايي شامل خميرگير و خمير پهن كن و...
 4. كوره پخت نان با حرارت غيرمستقيم بصورت دوار به ظرفيت 300 تا 900 كيلوگرم در شبانه روز
 5. ريموك متناسب به ظرفيت با وزن تجهيزات جهت قرار گرفتن تجهيزات روي آن
 6. چادر و فريم براي محافظت از تجهيزات
 7. سيستم سوخت دوگانه(گاز مايع و گازوئيل)
 8. قابليت جا به جايي توسط خودرو هاي سبك و سنگين

موارد استفاده دستگاه

 1. نيروهاي نظامي و انتظامي
 2. مواقع ضروري و بحران

حمام صحرايي

قابليت دستگاه

اين دستگاه ميتواند آب سرد را در كمتر از 60 ثانيه به 90 درجه سيلسيوس رساند و جهت مصرف آب گرم حمام ، به چادر هاي صحرايي و يا كانكس محل دوش انتقال دهد.

مشخصات دستگاه

 1. ژنراتور تامين برق متناسب با توان مصرف
 2. موتور خانه سريع آب گرم كن تا 90 درجه
 3. پمپاژ آب سرد و گرم بصورت جداگانه جهت مصرف 120 نفر در شبانه روز
 4. تجهيزات انتقال آب به مصرف كننده
 5. ريموك متناسب با وزن تجهيزات جهت قرار گرفتن تجهيزات روي آن
 6. چادرهاي حمام صحرايي يا كانكس هاي حمام صحرايي (انتخابي)
 7. قابليت جا به جايي با خودرو هاي نيمه سنگين و سنگين

موارد استفاده دستگاه

 1. نيروهاي نظامي و انتظامي
 2. مواقع ضروري و بحران

كفي هاي سيار خودروبر

قابليت دستگاه

اين دستگاه ميتواند خودروهايي را كه توانايي حركت ندارند تا وزن حداكثر 1700 كيلوگرم را بر روي خود رو جابه جاي دهد و توسط خودرو هاي سبك و نيمه سنگين حمل شود

مشخصات دستگاه

 1. كفي خودرو بر
 2. رمپ انتقال خودروبر روي كفي
 3. وينچ متناسب با انتقال خودرو
 4. قابليت جا به جايي با خودرو هاي سبك و نيمه سنگين

موارد استفاده دستگاه

 1. نيروهاي نظامي و انتظامي
 2. مصارف انتقال خودروهاي داخل شهري به ون شهري

كترينگ سيار

قابليت دستگاه

اين دستگاه مي تواند غذاي گرم و سرد را به صورت حاضري به ظرفيت 300 نفر در ساعت را ارائه دهد.

مشخصات دستگاه

 1. ژنراتور(تامين برق متناسب با توان مصرف)
 2. يخچال و فريزر متناسب با ظرفيت
 3. سرخ كن
 4. فر
 5. تجهيزات آشپزخانه جهت سرو غذاي حاضري
 6. مخزن آب
 7. شتشوي ظروف
 8. كليه تجهيزات داخل كانكس مجهز به درب هاي سرو غذا نصب ميگردد
 9. كانكس با شاسي و محور مي باشد
 10. قابليت جا به جايي توسط خودرو هاي سبك و سنگين

موارد استفاده دستگاه

 1. نيروهاي نظامي و انتظامي
 2. مواقع ضروري و بحران
 3. نمايشگاه ها
 4. همايش شهري و بين المللي

سرويس هاي بهداشتي سيار

قابليت دستگاه

اين مجموعه به صورت اتاق هاي جداگانه بصورت بدنه ساندويچ پنل يا فلزي با سيستم رانش فاضلاب مي باشد. با توجه به تمهيدات انجام شده در اين نوع سيستم طراحي جديد بضورت پرتابل نيز در نظر گرفته شده است كه پس از مدت زمان استفاده در محل يا مناطق مختلف مي توان آن را بصورت بسنه بندي هاي حداكثر به ابعاد 150*100 سانتي متر جمع آوري نمود.

مشخصات دستگاه

 • بسنه بندي هاي حداكثر به ابعاد 150*100 سانتي متر

موارد استفاده دستگاه

 1. نيروهاي نظامي و انتظامي
 2. مواقع ضروري و بحران

سيستم هاي توليد برق سيار

قابليت دستگاه

اين دستگاه مي تواند برق مورد نياز دستگاهها يا مصارف عمومي مناطق بصورت كمپ و يا حتي شهري را بصورت منطقه در مواقع ضروري از 10 كيلو وات به بالا تامين نمايد.

مشخصات دستگاه

 1. ژنراتور از 10 كيلو وات به بالا(نيروگاهي)
 2. ريموك و يا كانتينر فلزي متناسب با وزن تجهيزات به همراه شاسي و محور
 3. قابليت جا به جايي با خودرو هاي سبك و سنگين

موارد استفاده دستگاه

 1. نيروهاي نظامي و انتظامي
 2. مواقع ضروري و بحران

تانكرهاي حمل سوخت سيار

قابليت دستگاه

از اين دستگاه مي توان جهت انتقال سوخت از منابع تامين به مناطق غير قابل دسترس و مورد مصرف از مقادير 1000 ليتر به بالا استفاده نمود.

مشخصات دستگاه

 1. ريموك و يا كفي متناسب با تانكر حمل سوخت
 2. مخزن فلزي از 1000 ليتر به بالا
 3. قابليت جا به جايي با خودرو هاي نيمه سنگين و سنگين

موارد استفاده دستگاه

 1. نيروهاي نظامي و انتظامي
 2. مواقع ضروري و بحران

سيستم هاي رفع آلودگي

قابليت دستگاه

اين دستگاه مي تواند آب ورودي با حداقل درجه 4 الي 5 درجه سيلسيوس را در مدت زمان 60 ثانيه به دماي 80 تا 90 درجه سيلسيوس و در مدت زمان 120 ثانيه به بخار 210 درجه تبديل كند . از دستگاه رفع آلودگي در مواقع آلوده شدن محيط و افراد توسط عوامل غير طبيعي و سموم منتشر مي توان استفاده نمود.اين دستگاه مي توان به صورت پاشش با تفنگ ها ي دستي و شستشوي دوش حمام از نفرات و محيط اطراف و همچنين توسط بخار مرطوب و خشك از تجهيزات فردي رفع آلودگي نمايد. و در مواقع و شرايط بحران مي توان جهت گندزدايي منطقه از اين دستگاه استفاده نمود.

مشخصات دستگاه

 1. ژنراتور تامبن برق متناسب با توان مصرف
 2. دستگاه رفع آلودگي با قابليت ميكس مواد رفع آلودگي و آب كيت بخار مرطوب و خشك با حداقل زمان طي شده
 3. تجهيزات كامل رفع آلودگي شامل چادر هاي حمام رفع آلودگي،لانس ها، شيلنگ هاي اتنقال آب و مواد،چادر بخارو.....
 4. مخزن آب
 5. مخزن مواد رفع آلودگي
 6. ريموك متناسب جهت قرار گرفتن تجهزات روي آن
 7. قابليت جا به جايي با خودرو هاي نيمه سنگين و سنگين

موارد استفاده دستگاه

 1. نيروهاي نظامي و انتظامي
 2. مواقع ضروري و بحران

نشانی دفتر مرکزی
اشرفي اصفهاني - بالاتر از همت - خيابان باغچه پونك شرقي - ساختمان سبز - طبقه پنجم - واحد 16

 44470596-7 , 44465645-7
 44464097 ، 44477547
manager@apcotec.ir