آب

فرآیندها

تصفيه ي آب دريا

 1. آبگيري دريا
 2. پيش تصفيه
 3. كلرزني
 4. كلرزدايي
 5. فرآيند كلرزني
 6. تصفيه تكميلي
 7. حذف بور
 8. معدني سازي
 9. فرآيند اسمز معكوس
 10. برآورد هزينه ي نمك زدايي و انر‍ژي
 11. تخليه پساب
 12. شستشوي غشاء و عيب يابي
 13. سيستم هاي كانتينري
 14. كنترل و ابزار دقيق
 15. فيلتر ممبرين

تصفيه آبهاي سطحي

 1. آشغالگیری
 2. تصفیه شیمیایی مقدماتی
 3. ته نشینی مقدماتی
 4. هوادهی
 5. انعقاد و لخته سازی
 6. فیلتراسیون
 7. جذب سطحی
 8. گندزدایی
 9. ذخیره سازی

  سيستم هاي سختي گير

  1. سختي گير

   تصفیه آبهای شور و لب شور

   1. نانو فيلتراسيون
   2. اسمز معکوس

    حذف فلزات سنگين

    1. فلزات سنگين
    2. حذف كننده هاي فلزات سنگين

    آهن و منگنز

    1. حذف آهن از طريق فيزيكي - شيميايي
    2. حذف منگنز از طريق فيزيكي - شيميايي

    ضدعفوني

    1. مقدمه
    2. تاريخچه
    3. تاريخچه ي تصفيه آب آشاميدني
    4. ضرورت تصفيه آب
    5. ضرورت ضدعفوني كردن آب آشاميدني
    6. ضدعفوني كردن آب چيست؟
    7. بيماري هاي منتقله ي آب
    8. عوامل تاثيرگذار در ضدعفوني كردن
    9. شرايط ضدعفوني كردن آب
    10. قوانين ضدعفوني كردن آب آشاميدني اتحاديه اروپا ((EU
    11. قوانين ضدعفوني كردن آب آشاميدني ايالت متحد آمريكا (USA)
    12. تصفيه آب استخر
    13. آلودگي هاي آب استخر
    14. ضدعفوني آب استخر
    15. بهداشت و ضدعفوني كردن آب استخر
    16. برج هاي خنك كننده
    17. آلودگي هاي برج هاي خنك كننده
    18. ضدعفوني كردن آب برج هاي خنك كننده
    19. قوانين مربوط به آب برج هاي خنك كننده
    20. ضدعفوني كننده هاي شيميايي
    21. كلرين
    22. هيپوكلريت سديم
    23. كلرآمين
    24. دي اكسيد كلر
    25. يونيزاسيون مس و نقره
    26. آب اكسيژنه
    27. برماين
    28. پروكسين
    29. پراستيك اسيد
    30. محصولات جانبي گندزدايي

    کاربردها

    مصارف آب تصفيه شده

    1. آب خوراك بويلر
    2. وي‍ژگي هاي آب خوراك بويلر
    3. تصفيه ي آب خوراك بويلر
    4. رسوب گذاري
    5. خوردگي
    6. تشكيل كف و هواگيري
    7. معايب اكسيژن
    8. معايب كربن دي اكسيد
    9. انقباض غشايي
    10. هواگيري
    11. آبكاري
    12. آب فوق العاده خالص
    13. كيفيت آب برج هاي خنك كننده
    14. آب دمين

    آب آشاميدني

    1. استانداردهاي آب آشاميدني
    2. استانداردهاي آب آشاميدني سازمان بهداشت جهاني(WHO)
    3. استانداردهاي آب آشاميدني اتحاديه ي اروپا (EU)
    4. فرايند تصفيه آب آشاميدني
    5. حذف آمونيوم

    آب جهت مصارف كشاورزي

    1. كيفيت آب كشاورزي
    2. اثرات مخرب بي كربنات در آب كشاورزي
    3. آناليز آب كشاورزي
    4. مواد مغذي موجود در آب آبياري
    5. تاثير آب شور در كشاورزي
    6. جذب سديم در آب كشاورزي
    7. يون هاي سمي در آب كشاورزي
    8. پسآب
    9. تصفيه هوازي و بي هوازي
    10. كاهش لجن مازاد بيولوژيكي

    آب فوق العاده خالص

    1. بستر هاي تبادل يوني
    2. هدايت الكتريكي آب
    3. آب خوراك بويلر
    4. فرايند توليد آب دمين
    5. استاندارد آب خالص
    6. نيمه هادي
    7. همودياليز

    تامين آب اضطراري

    1. واحدهاي اضطراري تامين كننده ي آب شرب
    2. واحدهاي اضطراري تامين كننده ي آب شرب از دريا

    آب جهت مصارف دارویی و بهداشتی

    1. مقدمه
    2. استانداردها و الزامات
    3. سیستم ها
    4. مستند سازی
    5. پمپ ها
    6. لوله و اتصالات
    7. شیرآلات دیافراگمی
    8. مبدل
    9. واحدهای ضدعفونی کننده UV/OZON
    10. اجرای لوله کشی لوپ با تکنولوژی جوش Orbital

    سیستم ها

    سيستم ها

    1. پيش تصفيه و پس تصفيه
    2. سيستم هاي اسمز معكوس
    3. اولترافيلتراسيون
    4. تبادل يوني
    5. سيستم هاي سختي گير
    6. ضدعفوني كننده هاي ازن
    7. ضدعفوني كننده UV
    8. سيستم هاي تزريق كلر و گاز كلر
    9. كلاريفاير
    10. الكترودياليز (EDI)
    11. EDR
    12. مولتي اكسيدانت
    13. دستگاه هاي نمك زدايي از نوع MED و MED-TVC

    نشانی دفتر مرکزی
    اشرفي اصفهاني - بالاتر از همت - خيابان باغچه پونك شرقي - ساختمان سبز - طبقه پنجم - واحد 16

     44470596-7 , 44465645-7
     44464097 ، 44477547
    manager@apcotec.ir